Γ΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής      
       
Καθηγητής: Μάριος Σπηλιόπουλος  
Επίκουρη Καθηγήτρια Ερατώ Χατζησάββα  
Επίκουρος Καθηγητής Παντελής Χανδρής  
     
     
τηλ: 210 4801238