Α΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής      
       
     
     
Καθηγητής: Άγγελος Αντωνόπουλος  
ΕΕΠ Εμμανουήλ Μεραμπελιώτης  
     
       
       
  τηλ: 210 4801224