Πολυμέσα - Υπερμέσα      
       
Επίκουρος Καθηγητής: Ματθαίος Σαντοριναίος
  ΕΕΔΙΠ: Σταυρούλα Ζώη
Διδάσκων με π.δ.407/80: Γεωργία Παναγοπούλου
     
     
τηλ: 210 4801242  
       
 
       
 
Οι φοιτητές που επιλέγουν το μάθημα θα ασχολούνται με την επεξεργασία διαφορετικών στοιχείων (εικόνα, κινούμενη εικόνα, ήχο, κείμενο), με τη μεταφορά τους σε φόρμες επεξεργάσιμες από πολυμεσικά προγράμματα και με την ανάπτυξη πολυσεναρίων για την επικοινωνία ανάμεσα στον θεατή και το έργο. Το μάθημα περιλαμβάνει τρείς ενότητες:
  • βασική εκπαίδευση,
  • καλλιτεχνική έκφραση και τεχνολογία και
  • δημιουργία σύνθετου έργου από συνεργαζόμενη ομάδα