ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

               
  Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών χορηγεί τις ακόλουθες υποτροφίες και δίδει τα ακόλουθα βοηθήματα:  
               
               
  1. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΟΥΖΑΝΑΣ ΧΗΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ  
               
 

Το κληροδότημα χορηγεί:

  • Μέχρι δύο υποτροφίες εσωτερικού ετήσιας διάρκειας σε επιμελείς φοιτητές των Εργαστηρίων Χαρακτικής.
  • Μία υποτροφία εξωτερικού ετήσιας διάρκειας σε απόφοιτο των Εργαστηρίων Χαρακτικής.

Η συχνότητα χορήγησης των υποτροφιών εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση του κληροδοτήματος.

 
               
               
  2. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΒΙΚΑΤΟΥ  
               
  Το κληροδότημα χορηγεί μέχρι τρεις υποτροφίες σε πτυχιούχους της Σχολής για σπουδές τριών ετών σε χώρες της Ευρώπης, από τις οποίες η μία υποχρεωτικά στο Μόναχο Γερμανίας. Κάθε τρία χρόνια προσφέρεται από το κληροδότημα υποτροφία ενός έτους σε Γερμανό ζωγράφο ή γλύπτη, απόφοιτο της Ακαδημίας του Μονάχου, για σπουδές στην ΑΣΚΤ.  
               
               
  3. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΝΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ  
               
  Το κληροδότημα χορηγεί στον καλύτερο άπορο φοιτητή της Σχολής χρηματικό βραβείο το ύψος του οποίου καθορίζεται ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του κληροδοτήματος.  
               
               
  4. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΙΚΑΣ ΣΚΟΥΖΕ  
               
  Το κληροδότημα χορηγεί μία ετήσια υποτροφία σε απόφοιτο της Σχολής για σπουδές στην Ευρώπη. Η συχνότητα απονομής της ανωτέρω υποτροφίας καθορίζεται ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του κληροδοτήματος.  
               
               
  5. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Γ. ΑΒΕΡΩΦ  
               
  Το κληροδότημα χορηγεί μία ετήσια υποτροφία ή εφάπαξ χρηματικό βραβείο σε αριστεύσαντες φοιτητές της Σχολής. Η συχνότητα απονομής υποτροφίας ή χορηγίας του βοηθήματος καθορίζεται από την οικονομική δυνατότητα του κληροδοτήματος.  
               
               
  6. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΔΗΜΟΚΩΣΤΟΥΛΑ  
               
  Το κληροδότημα χορηγεί βοηθήματα σε απόρους και επιμελείς φοιτητές. Το ποσό των βοηθημάτων καθορίζεται ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του κληροδοτήματος.  
               
               
 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο της Σχολής έχει ορισθεί ως Διοικούσα Επιτροπή των Κληροδοτημάτων και Εξεταστική Επιτροπή διαγωνισμών για τη χορήγηση των υποτροφιών των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5 και 6. Με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους κινεί τη διαδικασία για την έγκριση της σχετικής προκήρυξης του διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται ανάλογα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν για κάθε υποτροφία και πρέπει να έχουν τις γενικές προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.