ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

     Υγειονομική, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούται ο προπτυχιακός και μεταπτυχιακός φοιτητής, ημεδαπός, ομογενής και αλλοδαπός, για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπονται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματός του, προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ (Π.Δ. 327, ΦΕΚ 117/7-9-1983 τ. Α΄).  Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών, η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, μέχρι 31 Δεκεμβρίου, για όποιον δεν έχει λάβει τον τίτλο σπουδών του μέχρι τότε. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 §1β του Ν. 3549/07, ) η περίθαλψη παρατείνεται ανάλογα. (περισσότερα...)

 
         
   «Πανεπιστημιακή Υγειονομική Περίθαλψη-Παύση ισχύος των Βιβλιαρίων Υγείας και των  Ευρωπαϊκών Καρτών Ασφάλισης Ασθένειας που έχουν εκδοθεί από την ΑΣΚΤ μετά το πέρας της 31ης Αυγούστου του 2017»