Εκπαιδευτικές Εκδρομές  
               
  Κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό της Σχολής αναγράφεται πίστωση για εκπαιδευτικές φοιτητικές εκδρομές. Οι εκδρομές αυτές προγραμματίζονται από τους διδάσκοντες και τους φοιτητές σε συνεργασία με τη Γραμματεία της Σχολής και εγκρίνονται από τη Σύγκλητο της Σχολής.