Φοιτητική Ταυτότητα  
               
  Αμέσως μετά την εγγραφή του κάθε φοιτητής εφοδιάζεται από τη Γραμματεία της Σχολής με το Δελτίο Φοιτητικής Ταυτότητας στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία του φοιτητή, η κατεύθυνση σπουδών την οποία ακολουθεί (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική), καθώς και οι ετήσιες ανανεώσεις εγγραφής του φοιτητή.