ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ  
               
 

Οι επιτυχόντες πρέπει να προσέλθουν στη Σχολή για την εγγραφή τους μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων στον ημερήσιο τύπο.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή τους είναι:

  • Αίτηση. Το έντυπο της αίτησης δίνεται από τη Γραμματεία της Σχολής μαζί με άλλα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη συμπλήρωση του στατιστικού δελτίου.
  • Απολυτήριο ή αποδεικτικό λυκείου (ή εξατάξιου γυμνασίου).
  • Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου.
  • Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη δήλωση σε απλό χαρτί, στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν έχει γραφτεί σε άλλη σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.
  • Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας που θεωρείται από τη Γραμματεία της Σχολής.

Κατά την παράδοση των παραπάνω δικαιολογητικών ο φοιτητής παίρνει από τη Γραμματεία:

  1. Φοιτητική ταυτότητα (η διάρκειά της ανανεώνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Γραμματεία της Σχολής).
  2. Φοιτητικό εισιτήριο (Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου) για την καταβολή μειωμένου εισιτηρίου στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες.