ΑΚΡΟΑΤΕΣ  
               
  Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση αρ. 141/99/33154 ΦΕΚ 488/9.05.1974, ακροατές γίνονται δεκτοί στη Σχολή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι υπότροφοι της Ελληνικής Κυβέρνησης (Υπουργείου, ΙΚΥ, κτλ.) ή ξένης Κυβέρνησης.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Σχολή κάθε χρόνο εντός του μηνός Οκτωβρίου.