ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 17.07.2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

 

4/6/2018 A.Π:2089

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Σχετ. έγγραφα: 1. To άρθρο 31&4 του N. 4452/2017 (ΦΕΚ Α΄/15.2.2017) με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»
2. Η με αρ. 140832/Ζ1/25-8-2017 (Β΄2993) κ.υ.α. με θέμα" καθορισμός διαδικασίας και
δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της
Ανώτατης Εκπαίδευσης
3) την αρ.πρωτ. 89537/Ζ1/1.06.2018 εγκύκλιο του Υπ.Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Σύμφωνα με το άρθ. 31&4 του N. 4452/2017 (ΦΕΚ Α΄/15.2.2017) με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», τη με αρ. 140832/Ζ1/25-8-2017 (Β΄2993) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» και τη με αριθμό 89537/Ζ1 και ημερομηνία 01.06.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι υποψήφιοι/ες δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακ. έτος 2017-2018 τους ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018. Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr .

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο/η φοιτητής/τρια για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας/Ελληνίδα υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι κάτοχος ΑΦΜ.
Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Ο/η υποψήφιος/α δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) για να υποβάλει αίτηση εισέρχεται στην παραπάνω αναφερόμενη ηλεκτρονική εφαρμογή (https://stegastiko.minedu.gov.gr), χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που του χορηγήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.
Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του/της.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων (όροι και προϋποθέσεις που είναι απαραίτητο να πληρούνται για την λήψη του στεγαστικού επιδόματος) καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται ρυθμίζονται από τη με αρ. 140832/Ζ1/25-8-2017 (Β΄2993) κ.υ.α. με θέμα «καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» καθώς και τη με αριθμό πρωτ. 89537/Ζ1/ 01.06.2018 εγκύκλιο.

Πληροφορίες για τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων για το Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών και Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή του Στεγαστικού Επιδόματος μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://stegastiko.minedu.gov.gr/Home/About.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε καταρχήν στο Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (κα Ασπασία Ψαρρή, αν, Προϊσταμένη Τμήματος Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας τηλ. επικ. : 2103897149-156, e mail: aspa@asfa.gr .)


 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2017-18

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2017 2018

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ