ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΘΕΜΑ : Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Οι ενδιαφερόμενοι/ες δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακ. έτος 2016-2017 ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου του 2017 έως και την Παρασκευή 20 Οκτώβρη του 2017. Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα (σε μορφή pdf) στο παρόν καθώς και τον παραπάνω ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2016-2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2016 2017

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ