Άρθρο 14
   
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
     
 
 1. Οι φοιτητές κρίνονται και βαθμολογούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους, για τη συνολική τους επίδοση στα εργαστηριακά μαθήματα των Εργαστηρίων της Σχολής (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική) κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 7.
  • Βαθμολογούνται για την επίδοσή τους στα θεωρητικά μαθήματα.
  • Βαθμολογούνται για την επίδοσή τους στα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που παρακολουθούν.
  • Βαθμολογούνται για την επίδοσή τους στα συμπληρωματικά μαθήματα.
  • Βαθμολογούνται κατά τις πτυχιακές εξετάσεις.
 2. Ο βαθμός προόδου στις ετήσιες εξετάσεις του κύκλου θεωρητικών μαθημάτων είναι ο βαθμός που δίνει ο οικείος Καθηγητής. Ειδικά:
  • Ο τελικός βαθμός σε κάθε μάθημα είναι ο μέσος όρος των βαθμών που πήρε ο φοιτητής κατά τις εξετάσεις του στο αντίστοιχο μάθημα στο διάστημα των σπουδών του.
  • Στα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής εξετάζεται γραπτά και πρακτικά, ο τελικός βαθμός προόδου είναι ο μέσος όρος των δύο βαθμών που συγκεντρώνει ο φοιτητής.
 3. Η βαθμολογία των φοιτητών στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου με κατεύθυνση τη Ζωγραφική, τη Γλυπτική ή τη Χαρακτική εξάγεται από:
  • Το βαθμό που δίνει ο οικείος Καθηγητής για τη συνολική επίδοση του τελειόφοιτου στα εργαστηριακά μαθήματα και για τη διπλωματική του εργασία και
  • Τον αριθμητικό μέσο όρο της βαθμολογίας που πήρε ο φοιτητής για τη διπλωματική του εργασία από τα υπόλοιπα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο μέσος όρος των βαθμών α και β είναι ο βαθμός που αναγράφεται στο φύλλο σπουδών του φοιτητή ως βαθμός επίδοσης στην κατεύθυνση που ακολουθεί.
 4. Οι τελικοί βαθμοί προόδου που πήρε ο φοιτητής τόσο στις πτυχιακές εξετάσεις του για την απόκτηση πτυχίου όσο και στις εξετάσεις του στα θεωρητικά μαθήματα, καθώς και κατά τις κρίσεις για την επίδοσή του στα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και τα συμπληρωματικά μαθήματα, αναγράφονται στο φύλλο των σπουδών του. Στο φύλλο σπουδών αναφέρεται και η διάρκεια κάθε μαθήματος.
 5. Η Σχολή χορηγεί φύλλο σπουδών σε κάθε φοιτητή κάτοχο πτυχίου. Το φύλλο σπουδών υπογράφει ο κατά το νόμο υπεύθυνος.
 6. Στις περιπτώσεις που απαιτείται βαθμολογία, η επίδοση των φοιτητών εκτιμάται με την ακόλουθη κλίμακα βαθμών:
 
 
  • Άριστα
 • 26-30
  • Λίαν Καλώς
 • 21-25
  • Καλώς
 • 15-20
  • Μέτρια
 • 6-14
  • Κακώς
 • 1-5
 
 
 1. Σε κάθε περίπτωση η βαθμολογία εκφράζεται χωρίς τη χρήση κλασματικού μέρους. Το κλασματικό μέρος που ενδεχομένως προκύπτει από τις επιμέρους βαθμολογίες υπολογίζεται προς τον αμέσως ανώτερο βαθμό, αν υπερβαίνει το μισό της βαθμολογικής μονάδας, ή προς τον αμέσως κατώτερο βαθμό, αν υπολείπεται του μισού της βαθμολογικής μονάδας.
 2. Ο φοιτητής που συγκεντρώνει βαθμό τουλάχιστον ΚΑΛΩΣ θεωρείται επιτυχών. Ο φοιτητής που συγκεντρώνει βαθμό κάτω του ΚΑΛΩΣ θεωρείται αποτυχών.