Άρθρο 11
   
  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  
     
 
  1. Όταν συμπληρώσουν φοίτηση δύο συνεχών εξαμήνων σε ένα Εργαστήριο, οι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε άλλο ομοειδές Εργαστήριο της Σχολής το οποίο επιλέγουν οι ίδιοι.
  2. Ο φοιτητής της αναφερόμενης κατηγορίας καταθέτει δήλωση στη Γραμματεία της Σχολής από 16 έως 30 Σεπτεμβρίου ότι επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του σε άλλο ομοειδές Εργαστήριο.
  3. Οι αιτήσεις κρίνονται από τον Καθηγητή του Εργαστηρίου υποδοχής. Αν ο φοιτητής δεν γίνει δεκτός, συνεχίζει τη φοίτησή του στο Εργαστήριο όπου φοιτούσε.