Άρθρο 6
             
  ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  
     
 
  1. Οι φοιτητές της Σχολής, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν τη διδασκαλία της Τέχνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στα ακόλουθα μαθήματα:
  1. Οι πτυχιούχοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον κύκλο των Ειδικών Θεωρητικών Μαθημάτων και να εξεταστούν σ' αυτά για την απόκτηση του δικαιώματος διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οφείλουν να καταθέσουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής από 1ης έως 15 Σεπτεμβρίου.