Άρθρο 5
             
  ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
 
  1. Κατά το Γ' και Δ' έτος των σπουδών τους οι φοιτητές υποβάλλουν στη Γραμματεία της Σχολής από 16 έως 30 Σεπτεμβρίου δήλωση στην οποία αναφέρουν το κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μαθήμα που θα παρακολουθήσουν.
  2. Οι φοιτητές που επιλέγουν το μάθημα της Χαρακτικής θα εργάζονται σε μια μόνο από τις τρεις τεχνικές της Χαρακτικής (Ξυλογραφία, Χαλκογραφία, Λιθογραφία) ύστερα από συνεννόηση με τον καθηγητή του Εργαστηρίου Χαρακτικής.
  3. Τα ακόλουθα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα: Νωπογραφία και Τεχνική των Φορητών Εικόνων Ψηφιδωτό Σκηνογραφία Πολυμέσα / Υπερμέσα υπάγονται στον Τομέα Ζωγραφικής και διδάσκονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει ο υπεύθυνος του αντίστοιχου μαθήματος και εγκρίνει ο Τομέας Ζωγραφικής.
  4. Το κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα της Γλυπτικής υπάγεται στον Τομέα Γλυπτικής και διδάσκεται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει ο υπεύθυνος του μαθήματος και εγκρίνει ο Τομέας Γλυπτικής.
  5. Το κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα της Φωτογραφίας και το μάθημα των Γραφικών Τεχνών υπάγονται στον τομέα Χαρακτικής και διδάσκονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζουν οι διδάσκοντες και εγκρίνει ο Τομέας Χαρακτικής.
  6. Οι φοιτητές κρίνονται στο τέλος κάθε διδακτικού έτους κατά τις περιόδους του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου.
  7. Ο φοιτητής που δεν συγκεντρώνει βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον ΚΑΛΩΣ στο κατ' επιλογήν υποχρεωτικό εργαστηριακό μάθημα τόσο κατά την α' εξεταστική περίοδο του μηνός Ιουνίου όσο και κατά τη β' εξεταστική περίοδο του μηνός Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους υποχρεώνεται ή να επαναλάβει το μάθημα κατά το επόμενο έτος ή να το αντικαταστήσει με άλλο κατ' επιλογήν μάθημα