Άρθρο 4
     
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ    
       
 
  1. Τα μαθήματα α. Υλικά και Τεχνολογία Υλικών β. Ξένη Γλώσσα είναι υποχρεωτικά μαθήματα κοινά για όλους τους φοιτητές που φοιτούν στο Α' και στο Β' έτος σπουδών.
  2. Το μάθημα Υλικά και Τεχνολογία Υλικών υπάγεται στους τομείς Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής και διδάσκεται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει ο διδάσκων και εγκρίνουν οι Τομείς.
  3. Το μάθημα της Ξένης Γλώσσας υπάγεται στον Τομέα Θεωρητικών Σπουδών και διδάσκεται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει ο διδάσκων και εγκρίνει ο Τομέας Θεωρητικών Σπουδών.
  4. Οι διδάσκοντες αυτά τα μαθήματα, στο τέλος κάθε διδακτικού κύκλου του μαθήματος, υποβάλλουν στη Γραμματεία της Σχολής ονομαστικό κατάλογο των φοιτητών που παρακολούθησαν και εξετάστηκαν στο αντίστοιχο μάθημα. Στον κατάλογο αναγράφεται ο βαθμός προόδου των φοιτητών.
  5. Ο φοιτητής που δεν προσέρχεται να εξεταστεί ή δεν συγκέντρωσε βαθμό προόδου τουλάχιστον ΚΑΛΩΣ στο μάθημα που εξετάζεται είναι υποχρεωμένος να επανεξεταστεί στην ύλη που διδάχτηκε σε μια από τις επόμενες εξεταστικές περιόδους.