Άρθρο 3
             
  ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ  
               
  Κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο    
  Ο πλήρης κύκλος των μαθημάτων που διδάσκονται στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών κατανέμεται σε εξάμηνα ως εξής:  
               
  Α' ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  
  1ο Εξάμηνο. Υποχρεωτικά μαθήματα
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
 
  Εργαστηριακά μαθήματα στην κατεύθυνση που ακολουθεί ο φοιτητής (Ζωγραφική, Γλυπτική ή Χαρακτική)
20
 
  Υλικά και Τεχνολογία Υλικών
4
 
  Ιστορία της Τέχνης
4
 
  Θεωρία του Χώρου / Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
4
 
  Ξένη γλώσσα
4
 
       
  2ο Εξάμηνο. Υποχρεωτικά μαθήματα
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
 
  Εργαστηριακά μαθήματα στην κατεύθυνση που ακολουθεί ο φοιτητής (Ζωγραφική, Γλυπτική ή Χαρακτική)
20
 
  Υλικά και Τεχνολογία Υλικών
4
 
  Ιστορία της Τέχνης
4
 
  Θεωρία του Χώρου / Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
4
 
  Ξένη γλώσσα
4
 
       
       
  Β' ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  
  1ο Εξάμηνο. Υποχρεωτικά μαθήματα
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
 
  Εργαστηριακά μαθήματα στην κατεύθυνση που ακολουθεί ο φοιτητής (Ζωγραφική, Γλυπτική ή Χαρακτική)
20
 
  Ιστορία της Τέχνης
4
 
  Θεωρία του Χώρου / Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
4
 
  Ξένη γλώσσα
4
 
       
  2ο Εξάμηνο. Υποχρεωτικά μαθήματα
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
 
  Εργαστηριακά μαθήματα στην κατεύθυνση που ακολουθεί ο φοιτητής (Ζωγραφική, Γλυπτική ή Χαρακτική)
20
 
  Ιστορία της Τέχνης
4
 
  Θεωρία του Χώρου / Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
4
 
  Ξένη γλώσσα
4
 
       
       
  Γ' ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  
  1ο Εξάμηνο. Υποχρεωτικά μαθήματα
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
 
  Εργαστηριακά μαθήματα στην κατεύθυνση που ακολουθεί ο φοιτητής (Ζωγραφική, Γλυπτική ή Χαρακτική)
20
 
  Ιστορία της Τέχνης
4
 
  Εισαγωγή στη Φιλοσοφία και την Αισθητική
4
 
  Το κατ' επιλογήν υποχρεωτικό εργαστηριακό μάθημα
6
 
       
  2ο Εξάμηνο. Υποχρεωτικά μαθήματα
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
 
  Εργαστηριακά μαθήματα στην κατεύθυνση που ακολουθεί ο φοιτητής (Ζωγραφική, Γλυπτική ή Χαρακτική)
20
 
  Ιστορία της Τέχνης
4
 
  Εισαγωγή στη Φιλοσοφία και την Αισθητική
4
 
  Το κατ' επιλογήν υποχρεωτικό εργαστηριακό μάθημα
6
 
       
 

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα Γ' έτους

Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα από τα ακόλουθα μαθήματα ετήσιου κύκλου:

 
       
       
  Δ' ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  
  1ο Εξάμηνο. Υποχρεωτικά μαθήματα
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
 
  Εργαστηριακά μαθήματα στην κατεύθυνση που ακολουθεί ο φοιτητής (Ζωγραφική, Γλυπτική ή Χαρακτική)
20
 
  Το κατ' επιλογήν υποχρεωτικό εργαστηριακό μάθημα
6
 
  Ένα κατ' επιλογήν υποχρεωτικό θεωρητικό μάθημα
2
 
   
 
       
  2ο Εξάμηνο. Υποχρεωτικά μαθήματα
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
 
  Εργαστηριακά μαθήματα στην κατεύθυνση που ακολουθεί ο φοιτητής (Ζωγραφική, Γλυπτική ή Χαρακτική)
20
 
  Το κατ' επιλογήν υποχρεωτικό εργαστηριακό μάθημα
6
 
  Ένα κατ' επιλογήν υποχρεωτικό θεωρητικό μάθημα
2
 
   
 
  Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Δ' έτους  
       
 

Α. Εργαστηριακά μαθήματα

 
       
 

Β. Θεωρητικά μαθήματα

 
 

 

   
 

Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα (1) από τα οκτώ (8) κατ' επιλογήν υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα ετήσιου κύκλου και δύο (2) από τα έξι (6) εξαμηνιαία κατ' επιλογήν υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα.

Ο φοιτητής που επιθυμεί να ασκήσει τη διδασκαλία της τέχνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί στα δύο παιδαγωγικά μαθήματα (Παιδαγωγική και Ψυχολογία της Εκπαίδευσης) και στο μάθημα Διδακτική της Τέχνης.

Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει δύο (2) διαφορετικά κατ' επιλογήν υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα ή, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να επιλέξει το ίδιο εργαστηριακό μάθημα και κατά το δεύτερο έτος για περισσότερη εξειδίκευση. Στην περίπτωση αυτή ανάλογο είναι και το περιεχόμενο του μαθήματος.

 
       
       
  Ε' ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  
  1ο Εξάμηνο. Υποχρεωτικά μαθήματα
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
 
  Εργαστηριακά μαθήματα. Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στην κατεύθυνση που ακολουθεί ο φοιτητής (Ζωγραφική, Γλυπτική ή Χαρακτική)
20
 
  Διδακτική της Τέχνης (μάθημα υποχρεωτικό για τους φοιτητές που επιθυμούν να ασκήσουν τη διδασκαλία της Τέχνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)
4
 
       
  2ο Εξάμηνο. Υποχρεωτικά μαθήματα
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
 
  Εργαστηριακά μαθήματα. Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στην κατεύθυνση που ακολουθεί ο φοιτητής (Ζωγραφική, Γλυπτική ή Χαρακτική)
20
 
  Διδακτική της Τέχνης (μάθημα υποχρεωτικό για τους φοιτητές που επιθυμούν να ασκήσουν τη διδασκαλία της Τέχνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)
4
 
   
 
  Κάθε εβδομαδιαία διδακτική ώρα ισοδυναμεί με μία διδακτική μονάδα  
       
       
  Περιεχόμενα των μαθημάτων    
       
  Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ    
       
 
 • Ζωγραφική
  • Μελέτες από φυσικό πρότυπο. Σχέδιο - Χρώμα - Σύνθεση
  • Μελέτες από μη φυσικό πρότυπο. Σχέδιο - Χρώμα - Σύνθεση
 • Γλυπτική
  • Μελέτες από φυσικό πρότυπο
  • Μελέτες από μη φυσικό πρότυπο
  • Ασκήσεις χαλκοχυτικής και γυψοτεχνίας
  • Ασκήσεις σε μάρμαρο, ξύλο, μέταλλο, τερακόττα, πλαστικά και άλλα υλικά
 • Χαρακτική
  • Σχέδιο - Χρώμα - Σύνθεση
  • Ξυλογραφία Χαλκογραφία Λιθογραφία Μικτές τεχνικές Μεταξοτυπία
 • Συμπληρωματικά μαθήματα
  • Υλικά και Τεχνολογία Υλικών
   • Το Μάθημα έχει σαν σκοπό την παροχή γνώσεων όσον αφορά τα υλικά Τέχνης. Εκπαιδευτικά είναι ένας θεσμός που περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις και θεωρητικές αναφορές ιστορικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος, όπου αναλύονται και παρουσιάζονται τα φυσικά και βιομηχανοποιημένα προϊόντα, η προέλευσή τους, η τεχνολογία της χρήσης τους και η τοξικότητά τους.
  • Ξένη Γλώσσα
   • Αγγλικά, Γαλλικά.
 
       
  Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  
       
 
 • Χαρακτική
  • Σχέδιο - Χρώμα - Σύνθεση,
  • Ξυλογραφία, Χαλκογραφία, Λιθογραφία, Μικτές τεχνικές, Μεταξοτυπία.
 • Γλυπτική
  • Μελέτες από φυσικό πρότυπο και από μη φυσικό πρότυπο καθώς και ασκήσεις πλαστικής.
 • Νωπογραφία και Τεχνική των Φορητών Εικόνων
  • Εκμάθηση παραδοσιακών και ιστορικών τεχνικών εικαστικής αναπαράστασης. Διδάσκονται:
   • Η τεχνική της εγκαυστικής (ζωγραφική επί ξύλου με χρώματα που ως συνθετική τους ύλη έχουν το κερί)
   • Η τεχνική της βυζαντινής ζωγραφικής με αυγοτέμπερα (προετοιμασία του ξύλου, επιχρύσωση, ζωγραφική, βερνίκωμα)
   • Η τεχνική της νωπογραφίας (ζωγραφική επί νωπού σοβά) πάνω σε τοίχο.
   • Η τεχνική της υαλογραφίας (βιτρώ) (σχέδιο, κοπή, χρώματα σμάλτου, σύνδεση με μολύβι ή χαλκό).
  • Υπάρχουν επίσης πειραματικές εργασίες, όπως ζωγραφική επί ξηρού τοίχου με χρώματα πλαστικά και υδρύαλο, ασκήσεις παλαιογραφίας επί περγαμηνής και τεχνική της μικρογραφίας.
 • Ψηφιδωτό
  • Στο μάθημα του Ψηφιδωτού οι φοιτητές εξοικειώνονται με το υλικό και τις δυνατότητές του. Αρχικά μελετούν τα αρχαία και βυζαντινά ψηφιδωτά και πειραματίζονται με ασκήσεις τεχνικής (άμεση και έμμεση ψηφοθέτηση, κατασκευή εντοιχίων ψηφιδωτών και δαπέδων, ψηφιδωτά σε μεταλλικές κατασκευές, στην τρίτη διάσταση και επιλογή διαφορετικών κονιαμάτων ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου). Ως υλικό, το ψηφιδωτό μπορεί να εκφράσει κάθε είδους εικαστικές αναζητήσεις. Χρησιμοποιώντας το με σύγχρονο τρόπο οι φοιτητές μπορούν να δημιουργήσουν αυτόνομα, φορητά έργα.
 • Σκηνογραφία
  • Ο σπουδαστής εισάγεται στον κόσμο του θεάτρου και του δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσει τις ιδιομορφίες του σκηνικού χώρου. Κύριο αντικείμενο εργασίας είναι η δημιουργία υπό κλίμακα πλαστικής μακέτας (μοντέλου). Παράλληλα γίνεται ανάγνωση έργων κλασικών και σύγχρονων δραματουργών και αντικείμενο εργασίας είναι να αποδοθεί εικαστικά στο χώρο η ατμόσφαιρα και το νόημα του έργου.
 • Φωτογραφία
  • Το μάθημα περιλαμβάνει τρεις ενότητες:
   • Τις διαδρομές της φωτογραφίας στην τέχνη (σειρά δίωρων θεωρητικών μαθήματων που εξετάζουν και διερευνούν τις σχέσεις της σύγχρονης τέχνης με τη φωτογραφία).
   • Την τεχνική (λήψη, στούντιο και εκτύπωση ασπρόμαυρου φίλμ. Οι λήψεις με φιλμ. λήψεις με φιλμ μεσαίου μεγέθους, εκτύπωση έγχρωμου φιλμ και ψηφιακή επεξεργασία γίνονται κατά το Β' έτος παρακολούθησης,).
   • Δημιουργία φωτογραφικού εικαστικού έργου (ασκήσεις φωτογραφικής εικαστικής έρευνας, σύνδεση των δυο προηγούμενων.
 • Γραφικές Τέχνες - Τυπογραφία & Τέχνη του Βιβλίου
  • Στο Πρώτο έτος, οι σπουδαστές παρακολουθούν συστηματικά μαθήματα της ιστορίας των Γραφικών Τεχνών, από την εμφάνιση της γραφής έως τη σημερινή ψηφιακή πραγματικότητα και με προβολές, σεμινάρια, προσκλήσεις προσωπικοτήτων από το χώρο, έρχονται σε επαφή με το ευρύ φάσμα των Γραφικών Τεχνών. Εργάζονται στο τυπογραφείο της Σχολής, στοιχειοθετώντας με το χέρι, παρουσιάζουν μακέτες και τυπώνουν ολοκληρωμένα βιβλία στο όρθιο πιεστήριο ή στην offset.
  • Στο δεύτερο έτος οι σπουδαστές πειραματίζονται με τη σχέση λόγου και εικόνας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές με διάφορα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας και κειμένου, επίσης ολοκληρώνουν καλλιτεχνικά πειραματικά βιβλία έντυπα livres d' artiste, αφίσες, κάρτες, CD, τυπώνοντάς τα με μεθόδους παραδοσιακές ή ψηφιακές.
 • Πολυμέσα / Υπερμέσα
  • Οι φοιτητές που επιλέγουν το μάθημα θα ασχολούνται με την επεξεργασία διαφορετικών στοιχείων (εικόνα, κινούμενη εικόνα, ήχο, κείμενο), με τη μεταφορά τους σε φόρμες επεξεργάσιμες από πολυμεσικά προγράμματα και με την ανάπτυξη πολυσεναρίων για την επικοινωνία ανάμεσα στον θεατή και το έργο. Το μάθημα περιλαμβάνει τρείς ενότητες:
   • βασική εκπαίδευση,
   • καλλιτεχνική έκφραση και τεχνολογία και
   • δημιουργία σύνθετου έργου από συνεργαζόμενη ομάδα
 
       
  Γ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ / ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  
       
 
 • Ιστορία της Τέχνης
  • Επισκόπηση των περιόδων της Ιστορίας της Τέχνης. Τομές στην ιστορία της νεότερης τέχνης από τον δυτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση μέχρι σήμερα. Σχολές και τεχνοτροπίες.
 • Θεωρία του Χώρου / Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
  • Έννοιες και αντίληψη του χώρου. Συστήματα γεωμετρικής απεικόνισης του χώρου και εφαρμογές τους. Θεωρίες για τον αρχιτεκτονημένο χώρο. Η Αρχιτεκτονική ως τέχνη και η σχέση της με τις πλαστικές τέχνες. Ιστορική επισκόπηση των αρχιτεκτονικών μορφών. Ιστορία της Αρχιτεκτονικής από τον δυτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση μέχρι σήμερα.
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία και την Αισθητική
  • Οι κύριες φιλοσοφικές κατευθύνσεις και οι αντίστοιχες αισθητικές θεωρίες: Αρχαιότητα, Μεσαίωνας, νεότερη και σύγχρονη εποχή. Τα κύρια προβλήματα της Αισθητικής και της θεωρίας της Τέχνης και η εξήγηση των φιλοσοφικών προϋποθέσεών τους. Αισθητική εμπειρία, θεωρίες της Τέχνης, Αξιολόγηση, Τέχνη και Κοινωνία.
 
       
 
 • Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα που δεν ανταποκρίνονται στο δικό του έτος αλλά σε επόμενα έτη.
 
       
       
  Δ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ / ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  
       
 
 • Ειδικά θέματα Ιστορίας της Τέχνης Ι
  • Μαικήνες και καλλιτέχνες. Η κοινωνική λειτουργία του έργου τέχνης. Η κοινωνική θέση του καλλιτέχνη. Η θεωρία και η πρακτική της τέχνης. Οι πραγματείες και ο ρόλος τους.
 • Ειδικά θέματα Ιστορίας της Τέχνης II
  • Κείμενα καλλιτεχνών. Κριτικά κείμενα. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Μέθοδοι της Ιστορίας της Τέχνης. Αναγνώσεις της Μοντέρνας Τέχνης. Η Τέχνη των Μακεδόνων και των Κομνηνών. Η Τέχνη των Παλαιολόγων. Η Βυζαντινή εικόνα. Το ψηφιδωτό. Η Λαϊκή Τέχνη.
 • Ειδικά θέματα θεωρίας της Τέχνης Ι
  • Η δυνατότητα της κριτικής. Στάδια στην κριτική λειτουργία. Το πρόβλημα της ερμηνείας και της αξιολόγησης. Ανάλυση των εννοιών που χρησιμοποιεί η κριτική για να χαρακτηρίσει το έργο και τον καλλιτέχνη.
 • Ειδικά θέματα θεωρίας της Τέχνης II
  • Ανάλυση κριτικών κειμένων πάνω σε συγκεκριμένα έργα πλαστικών τεχνών. Βοηθητικά κείμενα θεωρίας της Τέχνης. Άσκηση εφαρμογής.
 • Παιδαγωγική
  • Σύντομη ιστορική επισκόπηση των θεωριών, των μεθόδων και των συστημάτων της αγωγής. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το φαινόμενο της αγωγής: το μορφώσιμο του ανθρώπου, σκοποί, ιδεώδη, παράγοντες και μέσα αγωγής.
 • Ψυχολογία της Εκπαίδευσης
  • Ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Αρχές της μάθησης και εφαρμογή τους στη διδασκαλία. Σύγχρονα διδακτικά συστήματα. Αξιολόγηση.
 • Διδακτική της Τέχνης
  • Η καλλιτεχνική ανάπτυξη του παιδιού στις διάφορες ηλικίες. Μύηση του παιδιού στην καλλιτεχνική κληρονομιά, συνειδητοποίηση της κοινωνικής ύπαρξης και του ρόλου της Τέχνης, ολοκλήρωση της προσωπικότητας μέσω της Τέχνης. Κατανόηση των διαφόρων τεχνών. Πρακτική άσκηση των μαθητών σε ορισμένους κλάδους. Προγραμματισμός μαθημάτων, αποτίμηση της μάθησης, αναγκαία μέσα.
 
     
 
 • Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε ετήσιους κύκλους διδασκαλίας.
 • Οι εξετάσεις στα μαθήματα διεξάγονται στο τέλος του β' εξαμήνου κάθε διδακτικού έτους. Ορίζεται και β' εξεταστική περίοδος που αρχίζει τον Σεπτέμβριο.
 • Το αναλυτικό πρόγραμμα των θεωρητικών μαθημάτων καταρτίζεται από τον Τομέα Θεωρητικών Σπουδών και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.