Άρθρο 1
             
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΤΥΧΙΟ  
 
 1. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών απονέμει ενιαίο πτυχίο με τις εξής κατευθύνσεις:
  • ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ,
  • ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ,
  • ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ.
 2. Το ενιαίο πτυχίο με τις κατευθύνσεις στη Ζωγραφική, τη Γλυπτική ή τη Χαρακτική είναι ισότιμο προς τα χορηγούμενα μέχρι σήμερα αντίστοιχα πτυχία και διπλώματα. Δικαίωμα διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει ο πτυχιούχος ο οποίος παρακολούθησε και εξετάστηκε επιτυχώς στον κύκλο των Ειδικών θεωρητικών μαθημάτων (άρθρο 6).
 3. Το φύλλο σπουδών περιέχει την αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε ο φοιτητής.
 4. Οι σπουδές στο Τμήμα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών είναι πενταετείς.
 5. Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε ετήσιους κύκλους διδασκαλίας, οι καλλιτεχνικές σπουδές είναι αδύνατον να χωριστούν σε εξαμηνιαίους κύκλους.