Για το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης πατήστε εδώ.
  Για περισότερες Πληροφορίες:
  Σοφία Μουπασιρίδου
Προϊσταμένη Τμήματος Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης
τηλ. 210-3897113
e-mail: moupasir@asfa.gr
   
Προεδρικό Διάταγμα ΄Ιδρυσης του Τμήματος :486/26.11.1991, αρ. φύλλου 177, τεύχος Α
   
   
   

Παρακαλούμε δείτε και νεότερες ανακοινώσεις από το πεδίο "Ανακοινώσεις" της κεντρικής σελίδας