Στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών λειτουργούν τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

  1. "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης" (Ψ.Μ.Τ.) με αντικείμενο την ενίσχυση της σύγχρονης καλλιτεχνικής και τεχνολογικής έρευνας και την παραγωγή νέας γνώσης στην περιοχή των ''Ψηφιακών Μορφών Τέχνης''. (περισσότερες πληροφορίες)
  2. "Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών" (Μ.Ε.Τ.) με αντικείμενο την εξειδίκευση και εμβάθυνση ζητημάτων τέχνης καθώς και την ενίσχυση της σύγχρονης καλλιτεχνικής έρευνας στην περιοχή των "Εικαστικών Τεχνών". (περισσότερες πληροφορίες)
  3. «Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης». Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και το Πανεπιστήμιο Paris 8 (UFR Arts, philosophie, esthetique - arts et technologies de l'image) ανέλαβαν από κοινού την οργάνωση, τη διεύθυνση και το συντονισμό ελληνογαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.(περισσότερες πληροφορίες)