Άρθρο 2
             
  Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων  
               
 
  1. Οι εισιτήριες εξετάσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών γίνονται το μήνα Σεπτέμβριο.
  2. Τις εισιτήριες εξετάσεις προκηρύσσει η Σύγκλητος της Σχολής.

Η προκήρυξη αναρτάται υποχρεωτικά στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής, ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και περίληψη της δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας.