Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη σχέσεων με διεθνείς οργανισμούς εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα με στόχο τη συνεργασία και τη συμμετοχή σε Biennale, διεθνείς διαγωνισμούς, εκθέσεις, εκπαιδευτικά Forum, συνέδρια, φεστιβάλ κ.ά.
Η ΑΣΚΤ είναι μέλος στις παρακάτω Ευρωπαϊκές Οργανώσεις / Ενώσεις:

  • ELIA Ευρωπαϊκή Ένωση Σχολών Τέχνης
  • GERMINATIONS Γαλλογερμανική Ένωση για την ανάδειξη νέων Καλλιτεχνών
  • E.A.I.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνούς Εκπαίδευσης
  • EUA Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων
  • ASEF Ευρωασιατική Ένωση