Τμήμα Μηχανογράφησης

               
 

Το Τμήμα Μηχανογράφησης ως αποστολή του έχει τη μηχανογραφική υποστήριξη των Διοικητικών Υπηρεσιών. Ασχολείται αφενός με την ανάπτυξη και συντήρηση προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται στη Γραμματεία των Φοιτητικών Θεμάτων, στο Λογιστήριο, στη Μισθοδοσία του προσωπικού, στο Πρωτόκολλο και στις εισαγωγικές εξετάσεις και αφετέρου με τη συντήρηση των Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού.

Υποστηρίζει τη δυνατότητα παρακολούθησης της βαθμολογίας των εξετάσεων των φοιτητών μέσω του Internet

Υπεύθυνος :