ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ  
       
Γραμματεία Συλλογικών Οργάνων Τμήματος
Γραμματεία Συλλογικών Οργάνων Ιδρύματος
       
Γραμματεία Ακαδημαϊκού Τμήματος
Εικαστικών Τεχνών
Γραμματεία Ακαδημαϊκού Τμήματος
Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης