ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

               
 
Το Γραφείο Εκθέσεων φιλοξενεί και οργανώνει ή συνδιοργανώνει μεγάλες διεθνείς εκθέσεις τέχνης στον εκθεσιακό χώρο που διαθέτει η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Οι εκθέσεις συμβάλλουν σημαντικά στην εκπαίδευση και διευρύνουν τον προβληματισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας, δίνοντας συγχρόνως τη δυνατότητα στο ελληνικό κοινό να ενημερωθεί για τις νέες τάσεις στις εικαστικές τέχνες. Οργανώνει επίσης τις εκθέσεις των αποφοίτων και διάφορες εκδηλώσεις εκτός της Σχολής.
 
               
 
Υπεύθυνη: