ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΩΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

               
  Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνο για την προβολή των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων του Ιδρύματος και για την ανάπτυξη σχέσεων με άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς. Εκτός από την οργάνωση και την προβολή των εκθέσεων στον εκθεσιακό χώρο της ΑΣΚΤ, το «Εργοστάσιο», συμμετέχει ενεργά στην οργάνωση και πραγματοποίηση επετειακών εκδηλώσεων, ομιλιών, ημερίδων, προβολών, με ελεύθερη είσοδο για τους φοιτητές και το κοινό, στους ήδη διαμορφωμένους νέους χώρους της ΑΣΚΤ, το θέατρο, το αμφιθέατρο και το σινεμά.  
               
               
 
Υπεύθυνη: