ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

 
 
Τμήμα Διαχείρισης Δικτύων
Υπεύθυνος:
Μίνως Ματσάκης    
email:
minos@asfa.gr    
τηλ.
210 48 01 202    
       
Τμήμα Μηχανογράφισης