Πρυτανικές Αρχές  
   
Πρύτανης: Τριαντάφυλλος Πατρασκίδης
Αντιπρύτανης: