Επιτροπή για τον Έλεγχο και Συντήρηση των Αυτοκινήτων της Σχολής