ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

               
   
               
 
         
               
   
   
 • Προστμενος
 • Τμμα Προσωπικο
 • Τμμα Διοικητικς Μριμνας
  • Γραφεο Πρωτοκλλου και διεκπεραωσης
  • Κλδος ΔΕ Τεχνικν
 • Κατηγορα ΥΕ βοηθητικο προσωπικο
 • Βοηθητικ προσωπικ Καλλιτεχνικν
 
               
   
   
 • Τμμα Λογιστηρου και Προγραμματισμο
 • Τμμα ργων και Προμηθειν
  • Γραφεο ργων
  • Γραφεο Προμηθειν
 • Τμμα Μισθοδοσας και Περιουσας
 
               
   
   
 • Προστμενος
 • Τμμα Σπουδν
 • Δακτυλογρφηση & Γραμματεα
 
               
 
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
     
               
   
   
 • Προστμενος
 • Τμμα Διεθνν Σχσεων, Εκπαιδευτικν Προγραμμτων και Μορφωτικν Ανταλλαγν
 • Τμμα Φοιτητικς Μριμνας και Καλλιτεχνικο Σταθμο
 
               
   
     
               
   
               
   
   
 • Γραμματεα Συλλογικν Οργνων Τμματος
 • Γραμματεα Συλλογικν Οργνων Ιδρματος
 • Γραμματεα Ακαδημακο Τμματος Εικαστικν Τεχνν
 • Γραμματεα Ακαδημακο Τμματος Θεωρητικν Σπουδν Τχνης
 
     
   
               
   
               
   
               
 
 • TEXNIKH
 
  : 39 ô, 10433  
     
   
               
   
   
 • Προσταμνος Γραμματεας Επιτροπς ρευνας
 • Γραμματεα Επιτροπς ρευνας
 • Οικονομικ Υπηρεσα