Σύντομη περιγραφή των στόχων:
Το ερευνητικό μας πρόγραμμα είχε στόχο του:

  • Την αποδελτίωση των σημαντικότερων περιοδικών «λόγου και τέχνης» (περί τα 130), από τον πολύ μεγάλο αριθμό εντύπων της περιόδου, με καταγραφή των δημοσιευμάτων που σχετίζονται με την έρευνά μας. Αναλυτική περιγραφή των καταγραφών υπάρχει στην ιστοσελίδα καθώς και αλφαβητικός κατάλογος των περιοδικών που αποδελτιώθηκαν.

 

  • Τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τις καταγραφές, το ακριβές περιεχόμενο των οποίων περιγράφεται παρακάτω. Στη βάση δεδομένων προστέθηκε και το φωτογραφικό αρχείο όλων των έργων εικαστικών και διακοσμητικών τεχνών, όπως και φωτογραφιών που καταγράφηκαν.