Σύντομη περιγραφή της ερευνητικής ομάδας
Η ερευνητική ομάδα απαρτίστηκε από: Τη φωτογράφηση των έργων ανέλαβε η συνεργάτης της Α.Σ.Κ.Τ. κα Γιώτα Καραπλή.