Μεθοδολογία έρευνας
Για να επιτευχθούν οι  στόχοι του προγράμματος έγιναν οι ακόλουθες δουλειές υποδομής:

 • Διερευνήθηκαν όλες οι οικείες βιβλιογραφίες των περιοδικών για το διάστημα 1900-1940, ώστε να εντοπιστεί, στο βαθμό που κάτι τέτοιο ήταν δυνατόν, το σύνολο των εντύπων, Αθηνών, επαρχίας, αλλά και της διασποράς με έμφαση στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης και της Αλεξάνδρειας. Στόχος μας ήταν η απόκτηση μιας σαφούς εικόνας των περιοδικών της περιόδου, γι αυτό και καταρτίσαμε ενδεικτικούς καταλόγους.

 • Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος μελετήθηκαν εργασίες σχετικές με τα περιοδικά της περιόδου, που μας έδωσαν τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τη σημασία του κάθε εντύπου σε σχέση με το λογοτεχνικό και εικαστικό γίγνεσθαι της εποχής, και έτσι να καταλήξουμε στην τελική επιλογή μας.

 • Ερευνήθηκε ένας μεγάλος αριθμός γενικών μελετών περί λογίων γυναικών, φεμινιστριών, γυναικών εικαστικών, όπως και οι ιστορίες της λογοτεχνίας και της τέχνης, καθώς και όσες διδακτορικές διατριβές μπορέσαμε να εντοπίσουμε για γυναικεία θέματα της περιόδου. Από το υλικό αυτό καταρτίστηκαν κατάλογοι ενδεικτικοί με τα ονόματα των γυναικών που δραστηριοποιήθηκαν λογοτεχνικά και εικαστικά τα χρόνια αυτά, οι οποίες εμφανίζονται σε όλες αυτές τις ειδικές μελέτες.

 • Αποδελτιώθηκε το βιβλίο του Κυριάκου Ντελόπουλου Φιλολογικά ψευδώνυμα και εντοπίστηκαν όσες γυναίκες γράφουν με ψευδώνυμο, καθώς και οι άντρες που γράφουν με γυναικεία ψευδώνυμα και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα κατά τις αποδελτιώσεις του υλικού.

 • Με βάση τα παραπάνω επιλέχτηκαν περί τα 200 έντυπα από τα οποία τα 130 αποδελτιώθηκαν τελικά μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος. Επιλέξαμε έναν μεγαλύτερο αριθμό περιοδικών από τις ανάγκες του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες εντοπισμού των εντύπων στις ελληνικές βιβλιοθήκες, ώστε να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για τις ερευνήτριες.
 • Ερευνήθηκαν οι βιβλιοθήκες (Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Σύρου, Χίου) και εντοπίστηκαν σε αυτές τα 130 περιοδικά προς αποδελτίωση και φωτογράφηση.

 • Με τη μελέτη των γενικών εργασιών για το διάστημα1900-1940, αλλά και των ειδικών γύρω από τα γυναικεία θέματα της ίδιας περιόδου, διαμορφώσαμε μια άποψη για το τι μας ενδιαφέρει να αποδελτιωθεί από κάθε έντυπο για την κατάρτιση της βάσης δεδομένων. Έτσι στο πλαίσιο της αποδελτίωσης, εντοπίζονται και καταγράφονται:

 1. Λογοτεχνικά κείμενα από γυναίκες δημιουργούς:

α) ποίηση

β) θέατρο

γ) πεζογραφία (διήγημα, μυθιστόρημα σε συνέχειες ή απόσπασμα μυθιστορήματος)

δ) παιδική ποίηση, θέατρο και πεζογραφία

ε) αναμνήσεις

στ)εντυπώσεις

ζ) ταξιδιωτικά κείμενα κ.ά.

 1. Εικαστικά και διακοσμητικά έργα από γυναίκες δημιουργούς:

α) αναδημοσιεύσεις ζωγραφικών έργων

β) γλυπτών

γ) χαρακτικών

δ) γελοιογραφιών

ε) σκίτσων

στ) έργων λαϊκής τέχνης

ζ) φωτογραφιών κ.ά.

τα οποία φωτογραφίζονται και περνούν στη βάση δεδομένων.

 1. Βιογραφίες λογοτέχνιδων ή εικαστικών όπως και κριτικές ή μελέτες από γυναίκες δημιουργούς σχετικά με: την πεζογραφία, την ποίηση, ή το θέατρο όπως και για τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τις διακοσμητικές τέχνες, την εικονογράφηση, τη φωτογραφία, τη χαρακτική, τα κεραμικά ή τη λαϊκή τέχνη.

 1. Βιογραφίες, κριτικές και μελέτες από άντρες δημιουργούς για κάποια γυναίκα λογοτέχνιδα ή εικαστικό.

 1. Μεταφράσεις πρωτότυπων λογοτεχνικών έργων (ποιημάτων, πεζών, κ.ά), ή κειμένων κριτικής για τη λογοτεχνία ή τα εικαστικά από γυναίκες δημιουργούς ή μεταφράστριες.

 1. Ποικίλα είδη κειμένων, όπως σχόλια ή ανακοινώσεις που αναφέρονται στη γυναικεία λογοτεχνική και εικαστική δημιουργία, χρονογραφήματα γυναικών και συνεντεύξεις ή ακόμη αγγελίες εκθέσεων στις οποίες συμμετέχουν γυναίκες εικαστικοί κ.ά.