Πέρσα Αποστολή
Απόφοιτος Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (B.A., Ph.D) και του King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (M.A.). Το θέμα της διδακτορικής της διατριβής ήταν: «Το πικαρικό μυθιστόρημα και η παρουσία του στον ελληνικό 19o αιώνα». Είναι μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) στη θεματική ενότητα «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας» (ΕΠΟ21) (2003-), ενώ έχει εργαστεί ως διδάσκουσα νεοελληνικής φιλολογίας (με βάση το Π.Δ. 407/80) στα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου (2007) και Πατρών (2007, 2009) και ως ερευνήτρια στο πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας: «Γλώσσα και Λογοτεχνία: Ενημέρωση – Μελέτη – Κείμενα», με αντικείμενο τη μελέτη και παρουσίαση μεταπολιτευτικών λογοτεχνικών περιοδικών (2005) (http://www.greek-language.gr/greekLang/el/literature/bibliographies/journals/index.html).

Έχει επίσης ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μετάφραση και την επιμέλεια εκδόσεων: Μεταξύ άλλων συμμετείχε στη σύνταξη και επιμέλεια του Λεξικού Νεοελληνικής Λογοτεχνίας των εκδόσεων Πατάκη και επιμελήθηκε το Ανθολόγιο Κριτικών Κειμένων της θεματικής ενότητας ΕΠΟ21 του ΕΑΠ. Έχει λάβει μέρος σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ενώ μελέτες της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή λογοτεχνικά περιοδικά. Τέλος είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται η ελληνική πεζογραφία του 19ου και του 20ου αιώνα και οι σχέσεις της με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία, όπως επίσης η μελέτη των λογοτεχνικών περιοδικών και της γυναικείας συγγραφικής δραστηριότητας.