Στην ανακοίνωση της Βασιλικής Σαρακατσιάνου «Γυναίκες καλλιτέχνιδες και κριτικός λόγος» μελετάται ο ρόλος της κριτικής στην υποδοχή και την πρόσληψη της γυναικείας εικαστικής παρουσίας στα περιοδικά τέχνης και λόγου την περίοδο 1900-1940. Εξετάζονται, επίσης, οι αντιλήψεις της εποχής για τη θέση της γυναίκας, οι συμβάσεις και οι περιορισμοί που επιβάλλει το κοινωνικό πλαίσιο στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την εκπαίδευση των δύο φύλων και οι λόγοι της στροφής των γυναικών τόσο σε καλλιτεχνικές σπουδές, αλλά και γενικότερα σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Παράλληλα διερευνάται η σχέση του φύλου στη διαμόρφωση των κριτηρίων αξιολόγησης και στην αντιμετώπιση της εικαστικής παραγωγής, αλλά και κατά πόσο ιδιότητες που στερεότυπα αποδίδονται στα δύο φύλα οδηγούν στη δημιουργία μιας συνείδησης φύλου στις γυναίκες καλλιτέχνιδες που αποτυπώνεται στο έργο τους και επηρεάζει την εικαστική τους ταυτότητα.