Το άρθρο της Μαρίας Νικολοπούλου «Η πρόσληψη της γυναικείας λογοτεχνικής παραγωγής στα περιοδικά λόγου και τέχνης (1900-1940)», εξετάζει την πρόσληψη της γυναικείας λογοτεχνικής παραγωγής στις τέσσερις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, βασισμένο σε υλικό που εντοπίστηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος 'Η γυναικεία εικαστική και λογοτεχνική παρουσία στα περιοδικά λόγου και τέχνης (1900-1940)'. Αρχικά παρουσιάζει τις πρώτες απόπειρες να οριοθετηθεί η γυναικεία λογοτεχνική δημιουργία κατά το 19ου αιώνα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Δυτική Ευρώπη, με βάση την αντίληψη της γυναικείας γραφής. Στη συνέχεια διερευνώνται ρήξεις και συνέχειες στην αντίληψη αυτή στη διάρκεια του 20ου αιώνα και διαπιστώνεται ότι το έμφυλο κριτήριο εξακολουθεί να είναι κυριαρχεί, πάρα τις διαφοροποιήσεις. Τέλος εστιάζει ενδεικτικά στην πρόσληψη λογοτέχνιδων που συμφωνούν ή που διαφοροποιούνται από τον ορίζοντα προσδοκιών που καθορίζεται από τα γυναικεία χαρακτηριστικά γραφής.