Στην εισήγηση της Πέρσας Αποστολή «Η γυναικεία εκδοτική δραστηριότητα (Περιοδικά λόγου και τέχνης 1900-1940): η περίπτωση της Αρτεμισίας Λανδράκη και της Κορνηλίας Πρεβεζιώτου», παρουσιάζονται καταρχήν τα ευρήματα του ερευνητικού προγράμματος σε ό,τι αφορά τη γυναικεία εκδοτική δραστηριότητα στον χώρο των περιοδικών λόγου και τέχνης. Τα εκδοτικά στοιχεία των είκοσι δύο (από τα συνολικά εκατόν τριάντα) περιοδικά που αποδελτιώθηκαν, στα οποία εντοπίζεται γυναικεία συμμετοχή στη διεύθυνση, έκδοση, σύνταξη, διαχείριση, παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα στο τέλος της εισήγησης. Εντοπίζονται επίσηςτα ερευνητικά ζητήματα που ανακύπτουν από την αποδελτίωση του υλικού και τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω μελέτης από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Στη συνεχεία εξετάζονται δύο περιοδικά από τις αρχές του 20ου αιώνα: το Κωνσταντινουπολίτικο Βοσπορίς (1899-1907;) της Κορνηλίας Λ. Πρεβεζιώτου και το Χανιώτικο Σπινθήρ (1902) της Αρτεμισίας Ι. Λανδράκη. Η εξέταση γίνεται αφενός μεν σε συνάρτηση με τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εποχής και τις εξελίξεις γύρω από τα γυναικεία θέματα, απέναντι στα οποία τοποθετούνται, και αφετέρου σε σχέση με τις τρέχουσες πνευματικές και λογοτεχνικές ζυμώσεις. Παράλληλα έρχονται στο φως άγνωστες πτυχές όχι μόνο της εκδοτικής αλλά και της λογοτεχνικής δράσης των δύο γυναικών, όπως και δύο άγνωστα διηγήματα της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, που δημοσιεύτηκαν το 1899 στη Βοσπορίδα.