Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών διαθέτει επίσης επτά Καλλιτεχνικούς Σταθμούς στις ακόλουθες περιοχές:

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Αθήνα 28 Ιουνίου 2017
 Αριθμ. Πρωτ. 2365

Λόγω προβλημάτων στο δίκτυο Η/Υ, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για διαμονή στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς, παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017.

Από τη Δ/νση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

 

 

 

 

Για θέματα που αφορούν τους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς

  1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας τουλάχιστον τρείς (3)  εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης.
  2. Για τις αιτήσεις των φοιτητών/τριων της Α.Σ.Κ.Τ. είναι απαραίτητη η έγκριση και η υπογραφή του αρμόδιου καθηγητή στην αίτηση.
  3. Επίσης αίτηση μπορούν να υποβάλλουν  οι απόφοιτοι της Α.Σ.Κ.Τ., οι φοιτητές και τα μέλη διδακτικού προσωπικού αντίστοιχων Καλλιτεχνικών Σχολών του εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και τα μέλη του Εικαστικού Επιμελητηρίου.
  4. Το  αντίτιμο διαμονής ορίζεται από την Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ.
  5. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 30 Ιουνίου.

 Λήψη Αίτησης
Download application
Τρόποι υποβολής αιτήσεων:
1)στο Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Πατησίων 42, 10682, Αθήνα, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
Δευτέρα 11.00 -13.00, Τετάρτη 8.30-12.30, Παρασκευή 11.00 -13.00
2)με email στη διεύθυνση annexes@asfa.gr
3) με fax στο  210. 3301.671 ή 210 38 200 60