Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών διαθέτει επίσης επτά Καλλιτεχνικούς Σταθμούς στις ακόλουθες περιοχές:

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αθήνα 11 Ιουνίου 2018
Aριθμ. Πρωτ. 2235


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Καλλιτεχνικούς Σταθμούς

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Καλλιτεχνικούς Σταθμούς, ακαδημ. έτους 2017-2018, παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018.
Ημέρες και ώρες υποβολής αιτήσεων:
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή ώρες 11 - 1
Στις εγκαταστάσεις της Α.Σ.Κ.Τ. επί της οδού Πατησίων 42, Αθήνα (περίβολος Πολυτεχνείου).
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και ηλεκτρονικά στο email: annexes@asfa.gr

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

 

 

 

 

 

Για θέματα που αφορούν τους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς

  1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας τουλάχιστον τρείς (3)  εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης.
  2. Για τις αιτήσεις των φοιτητών/τριων της Α.Σ.Κ.Τ. είναι απαραίτητη η έγκριση και η υπογραφή του αρμόδιου καθηγητή στην αίτηση.
  3. Επίσης αίτηση μπορούν να υποβάλλουν  οι απόφοιτοι της Α.Σ.Κ.Τ., οι φοιτητές και τα μέλη διδακτικού προσωπικού αντίστοιχων Καλλιτεχνικών Σχολών του εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και τα μέλη του Εικαστικού Επιμελητηρίου.
  4. Το  αντίτιμο διαμονής ορίζεται από την Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ.
  5. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 30 Ιουνίου.

 Λήψη Αίτησης
Download application
Τρόποι υποβολής αιτήσεων:
1)στο Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Πατησίων 42, 10682, Αθήνα, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
Δευτέρα 11.00 -13.00, Τετάρτη 8.30-12.30, Παρασκευή 11.00 -13.00
2)με email στη διεύθυνση annexes@asfa.gr
3) με fax στο  210. 3301.671 ή 210 38 200 60