ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

Σκοπό του έχει να προάγει τις Μεταπτυχιακές Σπουδές, την έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών εργασιών από τα μέλη του. Σήμερα λειτουργεί το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης", του οποίου οι φοιτητές είναι μέλη του.
Ο Σύλλογος των Μεταπτυχιακών Φοιτητών της Σχολής απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και 3 Μέλη