ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

   
 

Όλοι οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να γραφτούν στο φοιτητικό Σύλλογο της Σχολής, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο και είναι αναγνωρισμένος από το Πρωτοδικείο. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου συμμετέχουν σε διάφορα όργανα της Σχολής όπως τη Σύγκλητο, το Πρυτανικό Συμβούλιο, Γενικές Συνελεύσεις και Επιτροπές.

Το γραφείο του Συλλόγου βρίσκεται στο κτίριο της οδού Πειραιώς 256, τηλ: 210 4833600, email:students@asfa.gr.

Εκτός από Συνδικαλιστικό Όργανο των φοιτητών, ο Σύλλογος οργανώνει και λαμβάνει μέρος σε διάφορα φεστιβάλ, παραστάσεις θεάτρου και χορού, συναυλίες, διαλέξεις και μεριμνά για την προβολή ταινιών. Ακόμα ασχολείται με περιβαλλοντικά θέματα. Από τα εργαστήρια της Σχολής έχει οργανωθεί ερασιτεχνικά ποδοσφαιρική ομάδα.

Τέλος ο Σύλλογος ενημερώνει, διευκολύνει και υποστηρίζει τους νεοεισαχθέντες φοιτητές, παρέχοντάς τους ποικίλες πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές τους και τη Σχολή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου φοιτητών απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και 3 Μέλη.