1977 - 1978 Μαυροΐδης Γεώργιος
  1978 - 1980 Γραμματόπουλος Κωνσταντίνος
  1980 - 1982 Κοκκινίδης Δημοσθένης
  1982 - 1984 Μυταράς Δημήτριος
  1984 - 1989 Νικολαϊδης Γεώργιος
  1989 - 1991 Τέτσης Παναγιώτης
  1991 - 1995 Κεσσανλής Νικόλαος
  1995 - 2001 Παπαδάκης Ιωάννης
  2001 - 2006 Μπότσογλου Χρόνης
  2006 - Πατρασκίδης Τριαντάφυλλος