Γραμματόπουλος Κωνσταντίνος

  Δεκουλάκος Ηλίας
  Καλαμάρας Δημήτριος
  Εξαρχόπουλος Αθανάσιος
  Κεσσανλής Νικόλαος
  Κοκκινίδης Δημοσθένης
  Μαυροΐδης Γεώργιος
  Μόραλης Ιωάννης
  Μυλωνάς Παύλος
  Νικολαϊδης Γεώργιος
  Παππάς Ιωάννης
  Τέτσης Παναγιώτης
  Πανουργιάς Ευθύμιος
  Μυταράς Δημήτριος
  Κονταράτος Σάββας
  Μήλιος Γεώργιος
  Λαμπράκη - Πλάκα Μαρίνα
  Μεταξάς Σταμάτης - Παναγιώτης