1977 - 1978 Καλαμάρας Δημήτριος
  1978 - 1980 Κοκκινίδης Δημοσθένης
  1980 - 1982 Μυταράς Δημήτριος
  1986 - 1988 Χριστοδουλίδης Παύλος
  1988 - 1989 Πατρασκίδης Τριαντάφυλλος
  1989 - 1991 Κονταράτος Σάββας
  1991 - 1995 Παπαδάκης Ιωάννης
  1995 - 1997 Κεσσανλής Νικόλαος
  1997 - 1998 Μπότσογλου Χρόνης
  2000 - 2001 Πατρασκίδης Τριαντάφυλλος
  2001 - 2004 Βαλαβανίδης Ιωάννης
  2004 - 2006 Χουλιαράς Γεώργιος
  2006 - Χαρβαλιάς Γεώργιος