1930 - 1943 Δημητριάδης Κωνσταντίνος
  1946 - 1948 Θωμόπουλος Επαμεινώνδας
  1948 - 1949 Μαθιόπουλος Παύλος
  1949 - 1953 Αργυρός Ουμβέρτος
  1954 - 1957 Κεφαλληνός Ιωάννης
  1957 - 1959 Τόμπρος Μιχαήλ
  1959 - 1969 Παππάς Ιωάννης
  1969 - 1973 Νικολάου Νικόλαος
  1973 - 1975 Γραμματόπουλος Κωνσταντίνος
  1975 - 1977 Μαυροΐδης Γεώργιος