ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ:

 • Για τους φοιτητές που ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα ζητείται η ατομική και η οικογενειακή φορολογική δήλωση του πρόσφατου οικονομικού έτους και θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

  1. Αρχικά θα ελέγχονται και οι δύο φορολογικές δηλώσεις 
  2. Θα λαμβάνεται υπόψη η φορολογική δήλωση με το υψηλότερο εισόδημα
  3. Θα ελέγχεται στον Γ2 πίνακα του εκκαθαριστικού της φορολογικής δήλωσης, ο κωδικός 9035 – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
  4. Στην ανάλυση κωδικών – ποσών, θα ελέγχεται ο κωδικός 003 όπου αναφέρονται τα εξαρτώμενα τέκνα
  5. Θα διαιρείται το ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ με τον αριθμό των ατόμων όπως δηλώνονται στην φορολογική δήλωση (τέκνα και γονείς), προκειμένου να προκύψει το κατά κεφαλήν εισόδημα
  6. Αν το κατά κεφαλήν εισόδημα που προκύπτει  είναι έως 7.500 ευρώ, τότε οι φοιτητές που  μετακινούνται για Σπουδές θα δικαιούνται την πρόσθετη επιχορήγηση των 200 ευρώ το μήνα, ενώ οι φοιτητές που μετακινούνται για Πρακτική Άσκηση θα δικαιούνται πρόσθετη επιχορήγηση των 100 ευρώ το μήνα.

Παράδειγμα 1:


1. Φοιτητής προσκομίζει ατομική και οικογενειακή φορολογική δήλωση.

a) Ατομική φορολογική δήλωση --------- Εισόδημα 6.000 ευρώ 
b) Οικογενειακή φορολογική δήλωση -------- Εισόδημα 30.000 ευρώ και  τέσσερα (4) μέλη π.χ. (2 γονείς και 2 παιδιά) άρα 7.500 ευρώ το κατά κεφαλήν εισόδημα

Συνεπώς λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή φορολογική δήλωση για την καταβολή της επιπλέον επιχορήγησης των φοιτητών.

Παράδειγμα 2:

2. Φοιτητής προσκομίζει ατομική και οικογενειακή φορολογική δήλωση

a) Ατομική φορολογική δήλωση --------- Εισόδημα 10.000 ευρώ
b) Οικογενειακή φορολογική δήλωση -------- Εισόδημα 30.000 ευρώ και  τέσσερα (4) μέλη π.χ. (2 γονείς και 2 παιδιά)  άρα 7.500 ευρώ το κατά κεφαλήν εισόδημα

Συνεπώς λαμβάνεται υπόψη η ατομική φορολογική δήλωση για την καταβολή της επιπλέον επιχορήγησης των φοιτητών.

 • Για τους φοιτητές που ΕΧΟΥΝ συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα ζητείται μόνο η ατομική φορολογική δήλωση του πρόσφατου οικονομικού έτους και θα αξιολογείται ως εξής:

  1. Θα ελέγχεται στον Γ2 πίνακα της φορολογικής δήλωσης ο κωδικός 9035 – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 
  2. Στην ανάλυση κωδικών – ποσών, θα ελέγχεται ο κωδικός 003 όπου αναφέρονται τα εξαρτώμενα τέκνα
  3. Θα διαιρείται το ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ με τον αριθμό των ατόμων όπως δηλώνονται στην φορολογική δήλωση (τέκνα και σύζυγος εάν υπάρχουν), προκειμένου να προκύψει το κατά κεφαλήν εισόδημα
  4. Αν το κατά κεφαλήν εισόδημα που προκύπτει  είναι έως 7.500 ευρώ, τότε οι φοιτητές που  μετακινούνται για Σπουδές θα δικαιούνται την πρόσθετη επιχορήγηση των 200 ευρώ το μήνα, ενώ οι φοιτητές που μετακινούνται για Πρακτική Άσκηση θα δικαιούνται πρόσθετη επιχορήγηση των 100 ευρώ το μήνα.

Σημείωση
:  Η ανωτέρω ενημέρωση ισχύει μόνο για τους φοιτητές που μετακινούνται με το call 2018.  Η ανωτέρω ενημέρωση ισχύει μόνο για τους φοιτητές που μετακινούνται με το call 2018.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

 • Αν ο φοιτητής υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση και έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του λαμβάνεται υπόψη το εκκαθαριστικό του φοιτητή.

 • Αν ο φοιτητής υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση και δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του λαμβάνεται υπόψη άθροισμα του εισοδήματος του φοιτητή και της οικογένειας του.

 • Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του και δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της εφορίας για μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

 • Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι τέκνο διαζευγμένων γονέων  και προστατευόμενο μέλος  θα λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:

Το  οικογενειακό εισόδημα προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι κατηγοριών του Εκκαθαριστικού σημειώματος:

Πίνακας Γ.1

 1. Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα (Υπόχρεου + Συζύγου)

 2. Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών, (Υπόχρεου + Συζύγου)

 3. Αυτοτελή φορολογούμενα ποσά (Πίνακας Δ.) (Υπόχρεου + Συζύγου)

Σημειώνεται, ότι  την προσαύξηση των 100 ευρώ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης, δικαιούνται μόνο οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260