Γραμματέας Συγκλήτου: 

Κωνσταντίνα Ιωάννου

Τηλ.: 2103897136

Email: ikon@asfa.gr