Γραµµατέας Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης:
Σοφία Μουπασιρίδου, τηλ. 210 3897 113, Fax: 210 38 01 298, e-mail: moupasir@asfa.gr

Γραμματεία:
Καλογεράκη Γεωργία, τηλ.: 210 38 97 146, e-mail: geokal@asfa.gr

Γραμματεία Μεταπτυχιακού (ΜΕΘΙΣΤΕ):
Άντα Κλαμαριά, τηλ.: 210 38 97 105, fax: 210 38 01 298, e-mail: aklamaria@asfa.gr

Επικοινωνία
Διεύθυνση: Πατησίων 42, 10682 Αθήνα
Τηλ. επικοινωνίας: 210 38 97 146
Fax: 210 38 01 298
Ε-mail: geokal@asfa.gr