ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Το Γραφείο Πρυτανικών Αρχών και Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιο για την διοικητική υποστήριξη των πρυτανικών αρχών καθώς και για τα θέματα δημοσίων σχέσεων του ιδρύματος ιδίως τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας που απευθύνεται στις Πρυτανικές Αρχές, της ρύθμισης των συνεργασιών, συναντήσεων και επαφών τους με το κοινό, το προσωπικό και τους φοιτητές του Ιδρύματος, την παρακολούθηση και ενημέρωση των Πρυτανικών Αρχών για κάθε δημοσίευμα του Τύπου που αφορά το ίδρυμα και την επιμέλεια της απαντήσεως σ’ αυτό, τη μέριμνα για την υπογραφή κάθε πράξης ή εγγράφου και τη μέριμνα για τη διεκπεραίωσή της και τέλος την τήρηση πρωτοκόλλου διαβαθμισμένων εγγράφων.

Επικοινωνία:
Πρυτανικές Αρχές: Έλενα Καρύμπακα, τηλ. 210 3897 121, email:rector@asfa.gr
Δημόσιες Σχέσεις: Περικλής Αντωναρόπουλος, τηλ. 210 3897 137 email: periklis@asfa.gr

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260