Save the Dates - Α’ φάση

2019 Μάρτιος -2020 Μάρτιος

Το projectSave the Dates” (αρ. απόφασης Συγκλήτου Α.Σ.Κ.Τ. 15δ/7.6.18) που αφορά την καταγραφή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και διάσωση αρχειακού υλικού τηλεοπτικών εκπομπών της περιόδου 1995-2019, τις οποίες έχει παραχωρήσει επισήμως η ΕΡΤ και η Κατερίνα Ζαχαροπούλου  ως δωρεά στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών - με θέμα τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική σκηνή, με σκοπό την εφαρμογή του ως εκπαιδευτικό εργαλείο, ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο εργασίας από τον Μάρτιο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2020. Τις εκπομπές οργάνωσε, επιμελήθηκε και παρουσίασε επί 25 έτη η εικαστικός και δημιουργός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη σύγχρονη τέχνη Κατερίνα Ζαχαροπούλου.

Ο χώρος εργασίας για το projectSave the Dates’ που παραχώρησε η βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ εμπλουτίστηκε με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την καταγραφή και ψηφιοποίηση του αρχείου. Αναλυτικότερα, εγκαταστάθηκε ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύγχρονο εξαπύρηνο επεξαργαστή, μνήμη μεγάλης χωρητικότητας και ισχυρή κάρτα γραφικών για να λειτουργεί σαν κεντρική μονάδα επεξεργασίας και σύνδεσης με VHS, TBC, DVD Players, την συσκευή λήψης Intensity της ΒΜ και όλων των απαραίτητων περιφερειακών. Παράλληλα, ο χώρος εξοπλίστηκε και με ενα επιπλέον VHS Player και ένα monitor για να διευκολύνει την παράλληλη θέαση.

Το οπτικοακουστικό υλικό οργανώθηκε και ταξινομήθηκε αρχικά για να καταγραφούν οι απώλειες και ο εντοπισμός του κατεστραμμένου υλικού που σύμφωνα με την σύμβαση παραχώρησης των δικαιωμάτων χρήσης προωθήθηκε σε ψηφιακή μορφή από την ΕΡΤ.

Ακόμη, σε συνεργασία με εξωτερικά εργαστήρια υπηρεσιών ψηφιοποίησης και αναπαραγωγής κασετών ΒΕΤΑ SP οργανώθηκε και επιμελήθηκε η χρονολογική αρχειοθέτηση, ο εντοπισμός και η απομόνωση του υλικού χρονολογίας 1995-2000 σε μορφή ψηφιακών αρχείων. Παράλληλα, τα υπόλοιπα αρχεία ψηφιοποιήθηκαν σε πραγματικό χρόνο στο εργαστήριο που παραχωρήθηκε  στον τελευταίο όροφο της βιβλιοθήκης.

Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια του Α’ έτους  του έργου  ψηφιοποιήθηκαν και αποθηκεύτηκαν σε σκληρούς δίσκους το σύνολο των περίπου 500 εκπομπών, ενώ αποκαταστάθηκε το κατεστραμμένο υλικό που χορηγήθηκε εκ νέου από την ΕΡΤ. Ακόμη τεκμηριώθηκαν όλα τα επεισόδια ενώ παράλληλα με την θέαση και καταγραφή του περιεχομένου, σχεδιάστηκε  αναλυτικά η εκπαιδευτική και επιστημονική ταξινόμηση.

  

Save the Dates-Β’ φάση

2020 Ιούνιος  - 2021 Ιούνιος

Το δεύτερο μέρος του projectSave the Dates”  για την εκπαιδευτική χρήση του ψηφιοποιημένου και τεκμηριωμένου  αρχειακού υλικού 25 χρόνων τηλεοπτικών εκπομπών για τη  σύγχρονη ελληνική και διεθνή  εικαστική σκηνή ξεκίνησε τον Ιούνιο 2020 με στόχο την ολοκλήρωση και παρουσίασή του τον Ιούνιο 2021.Στάδια εργασίας Β΄ φάσης του προγράμματος

1. Σχεδιασμός και δημιουργία streaming ιστοσελίδας του project ‘‘Save the Dates’’ για πρόσβαση και χρήση εντός ΑΣΚΤ.

2. Γίνεται η τελική παρουσίαση του project  προς τους καθηγητές της ΑΣΚΤ αρχικά και εν συνεχεία στο κοινό, τους χορηγούς, στον τύπο, στην διοίκηση της  ΕΡΤ.

3. Πιλοτική Εφαρμογή πλήρους εκπαιδευτικού προγράμματος σε συνεργασία με τους καθηγητές της ΑΣΚΤ και σύμφωνα με τις υποδείξεις τους, τις ανάγκες και το είδος των εργαστηρίων, μαθημάτων τους.

4. Σε συνεργασία με τα τμήματα της ΑΣΚΤ, εικαστικών τεχνών και θεωρίας και ιστορίας της τέχνης σχεδιάζονται εξειδικευμένες θεματικές παρουσιάσεις για τους σπουδαστές.

5. Η ΑΣΚΤ και η Βιβλιοθήκη απευθύνεται ταυτόχρονα σε σχολεία, πανεπιστήμια, κοινωνικές ομάδες και άλλους φορείς, ώστε να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική και δημιουργική χρήση του αρχείου.

6. Αναλόγως των αναγκών και προγραμμάτων της ΑΣΚΤ, διαμορφώνονται κύκλοι σεμιναρίων και workshops.

7. Μέρη του αρχείου παρουσιάζονται στο ευρύτερο κοινό και στο αμφιθέατρο της βιβλιοθήκης, υπό τη μορφή διαλέξεων, μικρών film, και προσκλήσεων καλλιτεχνών.

·    8. Γίνεται η τελική παρουσίαση του project  προς τους καθηγητές της ΑΣΚΤ αρχικά και εν συνεχεία στο κοινό, τους χορηγούς, στον τύπο, στην διοίκηση της  ΕΡΤ.

        

Συντελεστές

Επικεφαλής Προγράμματος και υλοποίησης: Κατερίνα Ζαχαροπούλου

Τεχνικός Υπεύθυνος: Σέργιος Ζαλμάς

Επιμελήτριες-συνεργάτιδες της Κ. Ζαχαροπούλου κατά την τεκμηρίωση

Φαίδρα Βασιλειάδου- για όλα τα επεισόδια 1995-1999

Δώρα Βασιλάκου -για όλα τα επεισόδια 2000-2020

Διόρθωση κειμένων- Γιούλικα Σαμαρά

Σχεδιασμός ιστοσελίδας-Σέργιος Ζαλμάς

Υλοποίηση, δημιουργία ιστοσελίδας –Γιάννης Βαλιάντζας


Οι τίτλοι των εκπομπών ανά περίοδο είναι:

1)     ΑρτΦιλ 1995-1999 Sevn X

2)    Video Gallery 2000 ΕΡΤ

3)    Επίδειξη Τέχνης 2001-2002 ΕΡΤ

Η Εποχή των Εικόνων 2003-2020

 

Χορηγοί του προγράμματος έως σήμερα:

Κύριος χορηγός: Οργανισμός ΝΕΟΝ

Χιόνα Ξανθοπούλου Schwarz

Τράπεζα της Ελλάδος