ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

images/homeWithLogo.png

Ανακοίνωση Πρυτανείας προς ΜΜΕ για τις ανώνυμες αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

15/02/2021

Ενημερώθηκα ότι δημοσιεύονται και αναπαράγονται σε κοινωνικά δίκτυα facebook, Instagram κ.α. ανώνυμες καταγγελίες για παρενοχλήσεις από διδάσκοντες της ΑΣΚΤ. Από την πρώτη στιγμή που έλαβα γνώση των ως άνω καταγγελιών και επιθυμώντας να διασφαλίσω το κύρος του Ιδρύματος, ενημέρωσα, όπως έχω κατά νόμο υποχρέωση, την Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Αθηνών. Παράλληλα την διαβεβαίωσα ότι οι Πρυτανικές Αρχές, τα μέλη ΔΕΠ και τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας θα συνδράμουν όπου, εάν και όποτε αυτό τους ζητηθεί.

Για την άμεση, συνεχή και έγκαιρη αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών λειτουργεί, όπως και σε όλα τα Πανεπιστήμια, ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή και η Δομή Ψυχολογικής Υποστήριξης, δομές που λειτουργούν αδιάληπτα προσφέροντας σε καθημερινή βάση υποστήριξη στις/στους φοιτήτριες/-τες για καταγραφή, εντοπισμό και ενέργειες επίλυσης προβλημάτων, διασφαλίζοντας τη συνθήκη της ανωνυμίας τους.

Η Σύγκλητος συζήτησε διεξοδικά το θέμα και αποφάσισε επιπρόσθετα, την συγκρότηση Επιτροπής Φύλου, ενώ παράλληλα έχω κινήσει την διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας για το Ίδρυμα.

Για όλες τις καταγγελίες θα κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής, Νικόλαος Τρανός

Νέα - Εκδηλώσεις

Τίτλος Πράξης: «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2020-21 στην ΑΣΚΤ»

Τίτλος Πράξης (στα Αγγλικά): Acquisition of Academic Teaching Experience for young Phd holders 2020-2021 in the Athens School of Fine Arts

Κωδ. ΟΠΣ/Κωδ. ΕΛΚΕ: 5063755

Συνοπτική περιγραφή: Η ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία ενός κατόχου διδακτορικού αποτελεί καίριο στοιχείο αξιολόγησης του ακαδημαϊκού του βιογραφικού, αλλά και στοιχείο που ενισχύει τις αναγκαίες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διδασκαλίας σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Η δράση στοχεύει στη βελτίωση των προοπτικών ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας των ωφελούμενων μέσω της δυνατότητας απόκτησης διδακτικής εμπειρίας και ταυτόχρονα προσδίδει έναν δυναμικό χαρακτήρα στα προγράμματα σπουδών των Ιδρυμάτων.

Οι ωφελούμενοι της δράσης είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει το διδακτορικό τους τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης): μετά την 1.1.2010 για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, και δεν κατέχουν: •    θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. • θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα. • θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου Τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης. • θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. 

 Το σύνολο των μαθημάτων που δύναται να διδάξει ο ωφελούμενος κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους είναι έως τρία (3), ενώ ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2). Παραδοτέο είναι η υλοποίηση του/των μαθήματος/ων, η οποία πιστοποιείται βάσει σχετικής βεβαίωσης του Προέδρου του οικείου Τμήματος.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι ωφελούμενοι της Πράξης είναι δεκατρείς (13).

Ημερομηνία έναρξης – λήξης: 01/10/2020 – 30/09/2021

Συνολικός προϋπολογισμός: 186.340,00€

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Επιστημονική υπεύθυνη: Αντωνία Διάλλα , Αναπλ. Καθηγήτρια, adialla@asfa.gr, τηλ. 2104801278

Υπεύθυνη διαχείρισης: Μαρία Βαγγέλη, mvangeli@asfa.gr, τηλ. 2103897128Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

logo dasta   logo lasta   logo apella   logo eudoxus   logo lasta
  logo lasta   news-icon   prosvasimotita-icon   ypostiriksi-merimnas   prytanikes-ekloges-2019

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260